O mnie
UWAGA: Dawna strona – dostępna pod adresem: http://zdunik.blogspot.com/ – będzie aktywna, ale zaprzestaję jej uaktualniania. Wszelkie nowe materiały i teksty literackie będą zamieszczane pod adresem: http://www.michalzdunik.pl

Michał Zdunik (ur. 1990) – ukończył filologię polską (studia magisterskie) na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy o autorskiej koncepcji polskiego dramatu postsakralnego. Swoje badania kontynuuje na tym samym wydziale na studiach doktoranckich. Obecnie, na UW, kończy kulturoznawstwo w ramach MISH, a także studiuje reżyserię na Akademii Teatralnej im. A.  Zelwerowicza.

W 2010 roku, w 7-8 numerze Dialogu została opublikowana jego debiutancka sztuka Lalki. Jej prapremiera odbyła się w Teatrze im. S.I. Witkiewicza w Zakopanem (reż. Szymon Hieronim Budzyk), a w maju 2011, podczas festiwalu Universcènes na Uniwersytecie Touluse II - Le Mirail,  miała miejsce premiera tego dramatu we francuskim przekładzie (reż. Kasia Kurzeja); został on też wydany przez wydawnictwo Presses Universitaires du Mirail w dwujęzycznej edycji książkowej (przekład: Kinga Joucaviel). We wrześniu, w ramach XII Dni Dramaturgii Jeszcze ich Po-znacie w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, odbyła się premiera jego sztuki Origami (zainspirowana Oziminą Wacława Berenta, reż. Tomasz Węgorzewski).

W 2016 roku w Teatrze Polskiego Radia, miała miejsce prapremiera słuchowiska na podstawie jego dramatu Aż do samego końca (reż. Julia Mark). 

Reżyserski debiut Michała Zdunika to spektakl Matka odchodzi na podstawie dzieł Tadeusza Różewicza, zrealizowany w Europejskim Ośrodku Praktyki Teatralnych "Gardzienice" (premiera w październiku 2015, podczas V Festiwalu Teatrów Błądzących). W 2016 roku, w ramach Festiwalu Gorzkie Żale: Nowe Epifanie, wyreżyserował koncert Dobranoc w oparciu o własny scenariusz.

Eseje i teksty krytyczne publikował w "Dwutygodniku", "Ruchu Muzycznym" i "Teatrze".

Był stypendystą Ministra Edukacji Narodowej (2007) i Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (2008/09), a w roku akademickim 2012/13 otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prawa do sztuk Michała Zdunika reprezentuje Agencja Dramatu i Teatru (ADiT).